Publicadas as bases reguladoras para o financiamento e a prestación das axudas básicas de emerxencia nos Servizos Sociais comunitarios de Deputación Provincial para o ano 2022

Abertas as convocatorias de axudas destinadas a persoas empadroadas e con residencia efectiva no Concello de A Lama e que carezcan de ingresos suficientes para facer fronte aos gastos de: 

• ALIMENTACIÓN 

• USO DA VIVENDA 

• PAGAMENTO DE PRODUCTOS E SERVIZO DE HIXIENE E LIMPEZA 

• PAGAMENTO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

• PAGAMENTO DE RECIBOS 

• PAGAMENTO DE REPARACIÓNS E MANTEMENTOS DE VEHÍCULOS 

• ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS BÁSICOS 

• PAGAMENTO DE DESPRAZAMENTOS 

• PAGAMENTO DE LENTES E AUDÍFONOS 

• PAGAMENTO DE GASTOS DERIVADOS DE TRATAMENTO DE ODONTOLOXÍA 

• PAGAMENTO DE PRODUCTOS DE APOIO 

• ATENCIÓN DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO 

• AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE ROUPA E CALZADO 

• AXUDAS DE APOIO A INFANCIA 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Departamento de Servizos Sociais Comunitarios (CITA PREVIA)