Corporación

GRUPO DE GOBERNO MUNICIPAL

D. David Carrera Cal (Alcalde)
D. José Fortes García. (1º Tenente de alcalde-Concelleiro de Medio Rural)
D. Trinidad Fernández Oubiña . (2ª Tenente de alcalde-Concelleira de Muller, Igualdade e Servizos Sociais)
D. Jorge Canda Martínez
D. Andrés Cal Malleiro. (3º Tenente de alcalde)
D. Plácido Pillado Alfaya. (Concelleiro de Deportes Cultura e Turismo)
D. Domingos Ramos Carreiro


D. David Carrera Cal
D. Jorge Canda Martínez
Dª. Trinidad Fernández Oubiña
D. Andrés Cal Malleiro
D. José Fortes García
D. Plácido Pillado Alfaya
D. Domingos Ramos Carreiro

UNIÓN DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)

​D. Carlos Riveiro Vega

D. Olga Rodríguez Corinilla

PARTIDO SOCIALISTA OBREIRO ESPAÑOL (PSOE)

D. José Ignacio Touriño Paz

INICIATIVA POLO RURAL (IPR-A LAMA)

​D. José Benigno Ogando Mouriño