Contacto

Responsable do tratamento dos seus datos é: CONCELLO A LAMA
Finalidade coa que se tratar os datos facilitados é: Xestión, control e resolución as cuestións expostas a través deste formulario de contacto polos usuarios da páxina web.
Base legitimadora: Consentimento
Destinatarios: Non comunicamos os seus datos a ningún terceiro, salvo o xestor de correo electrónico e administracións públicas con competencias na materia.
Dereitos: Informámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición ao tratamento enviando un email a protecciondedatos@concellodalama.com.

Dirección
Concello Da Lama
Avda. do Concello nº 1
36830 A Lama. Pontevedra

Telf. 986 76 8238

eMail: oficinas@concellodalama.com