A Deputación de Pontevedra, a través do proxecto «TI© EMPRENDES» promove 26 accións e itinerarios formativos

A Deputación de Pontevedra, a través do proxecto “TI© EMPRENDES”, promove o desenvolvemento de 26 accións formativas (11 itinerarios que contemplan formación específica e de emprendemento), con 15 persoas participantes en cada unha delas, co obxectivo de incentivar e promover os proxectos que aumenten a empregabilidade e o emprendemento das persoas mozas que habiten ou vaian habitar en municipios que non formen parte dunha grande área urbana –das delimitadas no Atlas Estatístico das Áreas Urbanas de España do Ministerio de Fomento–, e que teñan unha poboación inferior ou igual a 5.000 habitantes, ou unha poboación comprendida entre os 5.001 e os 10.000 habitantes sempre que estes últimos presenten un saldo demográfico negativo na última década.

Deste xeito, o presente procedemento ten como obxectivo a selección das persoas destinatarias das accións formativas do proxecto “TI© EMPRENDES” e convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva das axudas económicas por asistencia á formación para as persoas beneficiarias de este proxecto.

MÁIS INFORMACIÓN:

https://sede.depo.gal/web/public/catalog/catalog-details.xhtml?idbduacproceduretype=80500973&siacode=2309422