CIM

Directora del CIM: Adriana Fontaiña Solla
Psicóloga del CIM: Galiza Aguete do Río
Correo electrónico: cim@concellodalama.com

Subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade

Programa de apoio aos CIM (Centro de Información á Muller) 2020
Secretaría Xeral da Igualdade

Este Concello participa neste Programa, cuxo resultado esperado é acadar que as participantes melloren a súa situación persoal ou laboral.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020 

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE Inviste no teu futuro