CIM

Directora e avogada CIM: Adriana Fontaiña Solla
Psicóloga del CIM: Galiza Aguete Dorrío
Correo electrónico: cim@concellodalama.com

Programa de apoio aos CIM (Centro de Información á Muller) 2023
SUBVENCIONADO POLA SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

Este Concello participa neste Programa, cuxo resultado esperado é acadar que as participantes melloren a súa situación persoal ou laboral.

Subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade

SI427B-Programa de apoio aos CIM

Secretaría Xeral da igualdade