O Concello informa da apertura do prazo para solicitar a participación no programa Termalismo social IMSERSO 2022

O Concello da Lama acaba de editar un Bando no que se informa da apertura do prazo de presentación de solicitudes para participar no Programa de Termalismo Social IMSERSO 2022.   O prazo de presentación de solicitudes establécese ata o 31 de decembro de 2021 para as quendas dos meses de febreiro a agosto e ata o 15 de maio de 2022 para as quendas dos meses de setembro a decembro.  

BENEFICIARIOS:  

Poderán ser beneficiarios deste programa a seguintes persoas:  
-Pensionistas do sistema da Seguridade Social de xubilación ou invalidez.
-Pensionistas de viudedade cando se teñan 55 anos de idade ou máis.
-Pensionistas por outros conceptos con 60 anos de idade ou máis.
-Asegurados ou beneficiarios do sistema da Seguridade Social española con 65 anos de idade ou máis.
-Valerse por si mesmos para as actividades da vida diaria e non padecer alteracións de comportamento que impidan a convivencia nos establecementos, nin enfermidade infectocontaxiosa.
-Precisar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicacións médicas para a recepción dos mesmos.  

A documentación que deben presentar é o DNI do solicitande e do cónxuxe.  

Para máis información, dirixirse ás oficinas municipais ou chamar ao teléfono 986 76 82 38.