Concedida subvención da Deputación de Pontevedra para a REDACCIÓN DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO DO CONCELLO DE A LAMA PARA A AMPLIACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL DE RACELO

REDACCIÓN DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO DO CONCELLO DE A LAMA PARA A AMPLIACIÓN DO PARQUE EMPRESARIAL DE RACELO”, a empresa OFICINA DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANIFICACIÓN, S.L.P., por importe de 15.548,50 €.