Concedida subvención por da Deputación de Pontevedra para a realización do INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E DEREITOS

Concedida subvención por Resolución da Presidenta da Deputación de Pontevedra, a 23 de febreiro de 2022 para a realización do investimento denominado “TRABALLOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DO INVENTARIO MUNICIPAL DE BENS E DEREITOS DO CONCELLO DE A LAMA, INCLUÍNDO UNHA APLICACIÓN INFORMÁTICA E UN PROXECTO S.I.X”, cunha concesión de subvención de 18.125,8