O Concello edita un Bando para informar do Programa de Turismo do IMSERSO para maiores e dos prazos para inscribirse

O Concello da Lama publica un Bando no que se informá á veciñanza dos requisitos e prazos para adherirse ao Programa de Turismo do IMSERSO para maiores. O prazo para presentar as solicitudes establécese desde o 27 de xuño ao 19 de xullo establecéndose nesta edición tres tipos de destinos: Zona Costa Peninsular, Zona Costa Insular e Turismo Interior.

BENEFICIARIOS:

• Ser maior de 65 anos
• Ser pensionista de xubilación do sistema público de pensións
• Ser pensionista de viudedade con idade igual ou superior a 55 anos
• Pensionista por outros conceptos, ou perceptor de prestacións ou subsidios de desempleo, en todos os casos 60 anos cumpridos
• Ser asegurado o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social español.
• Poderán participar co seu cónxuxe ou parella de feíto e tamén poden participar os fillos/as discapacitados/as cunha minusvalía do 45% sempre e cando esta minusvalía lles permita viaxar.