O Concello informa das prazas dispoñibles no Programa Concilia a Lama 2021 no período de Nadal

O servizo “CONCILIA A LAMA 2021” ten como finalidade ofrecer un servizo de apoio ás familias do Concello de A Lama para que poidan conciliar a vida persoal, familiar e profesional favorecendo a corresponsabilidade.

O Programa vai dirixido a nenos e nenas de 3 anos  (cumpridos antes do primeiro día do inicio do prazo de solicitude) a 12 anos, empadroados no Concello de A Lama.

Se quedasen prazas baleiras poderían inscribirse nenos e nenas NON empadroados no Concello de A Lama, cuxos proxenitores ou proxenitor/a traballe no termo municipal do Concello de A Lama. En cuxo caso terase que acreditar co certificado da empresa actualizado e coa vida laboral actualizada.

Período non lectivo de Nadal: Do 22 de decembro de 2021 ao 7 de xaneiro de 2022

Tipo de HorarioHora de entradaHorario de saída
Horario normal  9:0014:00