Permanece aberto ata o 8 de maio o prazo para inscribirse no Concello no programa Deportermal da Deputación

A Deputación de Pontevedra pon en marcha unha nova edición do Programa DEPOTERMAL con dous programas termais:

a) Programa de asistencia diaria a balnearios (5 días consecutivos)

b) Programa termal de pernoita (6 días e 5 noites).

BENEFICIARIOS:

• As persoas nadas antes do 1 de xaneiro 1973

• Estar empadroado na provincia de Pontevedra

• Os pensionistas polos conceptos de xubilación, invalidez, viuvez ou outras pensións

• Recoñecidos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%

• Precisar dun respiro familiar, o que se acreditará mediante un informe da traballadora social.

Non padecer enfermidades ningunha ou patoloxía incompatible coa actividade e ser totalmente autónomo.

PROGRAMA DE ASISTENCIA DIARIA:

• Balneario de Mondariz

• Balneario Termas de Cuntis

• Hotel Bienestar Moaña

• Hotel Spa Galatea Sanxenxo

• Hotel Exe Vía Argentum Silleda

PROGRAMA DE PERNOITA EN RÉXIME DE PENSIÓN COMPLETA:

• Hotel Spa Galatea Sanxenxo

• Hotel Novo Astur & Spa Vilalonga Sanxenxo

• Hotel Spa Carlos I Silgar Sanxenxo

• Hotel Spa Norat Torre do Deza Lalín

• Gran Talaso Sanxenxo

PRAZO E LUGAR DE PRESENTACION:

Ata o 8 de malo de 2023 no Departamento de Servizos Sociais do Concello.