A Deputación Provincial concedeu á Lama 223.203,57 euros dentro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020 Liña 1-Investimentos

Durante o transcurso do ano 2021, o Concello de A Lama levou a cabo, ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020, as seguintes contratacións, financiándose, no seu caso, os honorarios de redacción dos proxectos correspondentes:  
ENSANCHE DE VIAL MUNICIPAL EN  A GATEIRA (COVELO): 22.045,76 euros.
-HUMANIZACIÓN RÚA PEDREIRA: 43.203,00 euros.
– ACONDICIONAMENTO E AMPLIACIÓN DO EDIFICIO DO CONCELLO DE A LAMA   180.000,57 euros.