A DXT informa sobre o novo procedemento administrativo para os permisos de conducir

A DXT é o organismo encargado de expedir os permisos de conducir en España. Para garantir que todos os condutores teñen os coñecementos necesarios, os aspirantes deben de superar un exame teórico e outro práctico.

Para obter un novo permiso de conducir, deben presentar unha solicitude para poder realizar os exames.

Os procedementos para seguir ademais de todas as medidas de seguridade fronte ao COVID-19 atópanse nesta ligazón: https://sede. dgt. gob.es/é/permisos-de-conducir/ obtencion- renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/#

Para obter os coñecementos necesarios para presentarche ao exame, pode atopar aquí o temario oficial e actualizado ademais de tests on- line gratuítos.