Finalizan os traballos de rehabilitación do lavadoiro da Pedreira cun investimento de 11.500 euros

O Concello da Lama acaba de remata-la obra de restauración e posta en valor do lavadoiro da Pedreira cun investimento de 11.500 euros que contou co subvención da Deputación de Pontevedra a tráves da liña de axudas para rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia.

Os traballos levados a cabo consistiron na substitución de elementos pouco coherentes coa natureza do lavadoiro como foron os materiais empregados no seu momento para a cubrición do mesmo e outros compoñentes da estrutura como pode ser un muro, o teito e as columnas feitas de formigón. Estes elementos foron substituídos por outros máis acaídos como a pedra, a madeira e a tella tipo país.

Con esta actuación o Concello da Lama pon fin á situación de abandono deste elemento etnográfico que forma parte do patrimonio histórico-cultural do municipio. Segundo o tenente de alcalde David Carrera “xa a simple vista se observaba que existía un exceso de formigón que non harmonizaba nin co propio lavadoiro que cubre nin co entorno onde se atopa polo que demoleuse a cubrición de formigón e substituíuse por outra de madeira e tella do país, moito máis acorde. Para mellorar a accesibilidade do mesmo tamén se colocou pavimento de pedra no perímetro do lavadoiro e melloráronse as escaleiras de acceso ao mesmo recolocando varias pedras que se atopaban desalineadas e movidas”.

A intervención supuxo tamén unha solución aos problemas que o paso do tempo foi provocando nesta construción. Así aplicóuselle unha limpeza en profundidade a todo o conxunto, a través do uso dunha hidrolimpadora, coa finalidade de retirar a acumulación de liques e musgos que co paso do tempo e as substancias que segregan acabaron provocando danos na pedra.

Finalmente, procedeuse a limpar e encintar os muro de pedra tradicionais que existe no entorno do lavadoiro, pañois de pedra que enmarcan e potencian a beleza da construción e que, así mesmo, posúen un valor estético en si mesmo.

Esta actuación do Concello da Lama non resulta puntual xa que leva tempo apostando pola recuperación de fontes, lavadoiros, fornos, etc. e pola creación e potenciación de rutas que discorren polas inmediacións de ditos elementos como un incentivo para atraer visitantes ao municipio e, polo tanto, dinamiza-la economía da zona, ao mesmo tempo que se evita a perda de elementos de gran valor para o patrimonio histórico-cultural do termo municipal.