O Concello da Lama asinou diferentes contratos entre o 2018 e o 2020 graza á colaboración económica da Deputación

O Concello da Lama asinou entre os anos 2018 e 2020 toda unha serie de contratos e investimentos que puderon ser abordardos en función da disposición orzamentaria aportada pola Deputación Provincial de Pontevedra a través das distintas liñas trazadas mediante o Plan Concellos.

Así poidéronse executar obras de infraestruturas, actuacións no eido cultural e social, etc. Para mellor coñecemento e transparencia por parte da cidadanía publícanse na páxina web oficial do Concello da Lama para que poidan ser consultados.

RELACIÓN DE CONTRATOS SUBSCRITOS: