O Concello recibe unha subvención por importe de 24.114,42 € con cargo á Liña 2 do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2023) de Deputación

A Presidencia da Deputación de Pontevedra, a 4 de setembro de 2023, acordou conceder
ao Concello de A Lama unha subvención por importe de 24.114,42 € con cargo a Liña 2
do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2023, con destino á realización e
financiamento da memoria descritiva e valorada denominada “GASTOS CORRENTES
DERIVADOS DA PRESTACION DE SERVIZOS MUNICIPAIS – ANO 2023 – LIÑA 2 –
PLAN CONCELLOS 2023”