O Concello inicia contacto coa Xunta para buscar financiamento para construír unha ponte para unir Xesta e Verducido

O Concello da Lama iniciou a procura de financiamento na administración autonómica para construír unha nova ponte que una as parroquias de Xesta e Liñares sobre o río Oitavén e como medida para vertebrar o municipio e permitir unha mellor comunicación interior ao tempo que se libera o paso de vehículos agrícolas polo viaducto medieval de Liñares.

Estas xestións que leva a cabo o alcalde, Jorge Canda, e o tenente de alcalde David Carrera, tiveron como protagonista ao conselleiro de Medio Rural, José González, quen aproveitou a súa estancia en Verducido para inspeccionar o novo pastizal creado nesa parroquia para desprazarse ata Xesta e poder comprobar a idoneidade da proposta que defende o Concello da Lama.

Segundo Canda e Carrera a intención sería a construción dunha ponte pequena que permitira o paso de vehículos agrícolas entre ámbalas dúas beiras do río Xesta-Oitavén que evitarían que tiveran que utilizar de xeito excesivo o viaducto medieval de Liñares que precisa dunha conservación patrimonial importante na que en nada favorece o paso deste tipo de maquinaria.

Agora, ter que usar esa ponte de Liñares supón unha volta excesiva tanto para os donos de propiedades dunha de doutra beira do río Xesta-Oitavén polo que faise necesario artellar unha solución de paso segura e apropiada para o tráfico deste tipo de vehículos.

O conselleiro comprometeuse a estudia-la proposta e incluso a xestionar con outros departamentos da administración autonómica o seu concurso para poder afrontar con garantías este proxecto que deberá contar co respaldo e a implicación veciñal das comunidades de montes de Verducido e Xesta para poder habilitar en condicións as respectivas pistas que favorezan a comunicación entre ámbalas dúas parroquias dun xeito máis eficiente e segura en tanto en canto este novo viaducto suporía un aforro en distancias moi importante e un paso máis na vertebración da comunicación interior do entorno rural deste municipio.

Nas proximidades do lugar proposto para a construción da nova ponte se atopa tamén unha vella pontella que sufre derrubes periódicos pola acción das fortes enchentes que experimenta o río Xesta-Oitavén coas choivas no inverno polo que o novo viaducto permitiría ter un paso seguro durante todo o ano para ser usado con tranquilidade pola veciñanza, gandeiros, visitantes, etc.